Wypożyczalnia Serwis Oferta hurtowa
Tanie narty - sklep Sklep tanie narty Narty, snowboard

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

I. Informacje o firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.tanienarty.eu,
www.oliwiasport.pl oraz www.oliviasport.pl  jest własnością firmy
P.W. Merpol Przybysławski Krzysztof z siedzibą w 42-300 Myszków
przy ul. Nierada 109, NIP 577 193 65 06.
Firma prowadzi działalność gospodarczą min. w zakresie sprzedaży
używanego i nowego sprzętu sportowego tj.: narty, buty narciarskie,
snowboard, buty snowboardowe, kaski, kijki narciarskie i inne akcesoria,
wypożyczania w/w sprzętu oraz serwisu.
P.W. Merpol prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie RP. Kontakt z obsługą
sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad
dotyczących prywatności sklepu.

II. Oferta
Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Zespół serwisu dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne
umieszczonych w serwisie, były najbardziej jak to możliwe, zgodne
z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie
danych technicznych towaru lub nagłą ich zmianę przez dostawcę.
W przypadku niewykluczonej zmiany ceny produktu lub niektórych parametrów
technicznych, nasz pracownik jest zobowiązany do umożliwienia klientowi
wycofania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do powodowanego
zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów
znajdujących się na stronie internetowej sklepu. Jeżeli zaistnieje sytuacja,
w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie
w magazynie, klient zostanie poinformowany o tym fakcie i ma możliwość
wyboru między zamianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem
realizacji lub rezygnacją z zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do
cząstkowego wysyłania zamówień wielkogabarytowych i/ lub mnogich
ilościowo.

III. Zamówienie i zapłata
Sposób składania zamówień:1. Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej tanienarty.eu w zakładce "kontakt".2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zakładce "kontakt" na stronie www.tanienarty.eu3. Telefonicznie, nr tel. podany w zakładce "kontakt" na stronie www.tanienarty.eu
Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail (dotyczy zamówień składanych na stronie serwisu internetowego), pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze oraz listy elektroniczne o wątpliwej treści nie będą rozpatrywane.W przypadku braku akceptacji zamówienia przez serwis tanienarty.eu w terminie 5 dni, zamówienie uznaje się za nieważne.Firma P.W.Merpol nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez klienta.Kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną,a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejszone zostaną o koszty wysyłki (dotyczy przedpłaty na konto).Firma P.W.Merpol wystawia faktury VAT na życzenie Klienta. Aby otrzymać fakturę należy poinformować o tym obsługę sklepu, podając jednocześnie dane firmy.Istnieje ponadto możliwość otrzymania faktury VAT na życzenie Klienta, zgłoszone nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakupu towaru.Fakturę wysyłamy w wersji elektronicznej (jako plik na adres poczty elektronicznej podany przez klienta).W przypadku chęci otrzymania faktury w wersji drukowanej, prosimy o dokonanie przelewu na nasze konto kwoty 10zł na wysyłkę listu poleconego.

IV. Formy płatności:
1. Przelewem - nr konta ING Bank Śląski 02 1050 1168 1000 0090 6112 21242. Przy odbiorze osobistym.W przypadku niektórych towarów zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia płatności poprzez wyłączenie płatność przy odbiorze osobistym.Klient ma możliwość w obecności kuriera, sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu.Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do uznania reklamacji.

V. Realizacja zamówień
Wysyłka towaruPrzez moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży w zamówieniach dokonanych drogą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy/wiadomość e-mail), rozumieć należy czas udzielenia przez obsługę serwisu informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, natomiast drogą telefoniczną - czas rozmowy, w której pracownik obsługi przyjął zamówienie.Zamówione towary są dostarczane na wskazany przez klienta adres do wysyłki, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Termin dostawy w obu przypadkach liczony od momentu wysłania towaru, wyniesie maksimum 3 dni robocze. Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z przyczyn obiektywnych (np. opóźnienie z winy kuriera).Punktem odbioru osobistego zamówionego towaru jest sklep siedziba firmy P.W.Merpol 42-300 Myszków ul. Nierada 109

VI. Przywileje Klientów
1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Klient zawierając umowę na odległość, w myśl ustawy (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.) może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki.2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w czasie objętym rękojmią. Reklamacja towaru w czasie objętym rękojmią, sprowadza się do zgłoszenia obsłudze serwisu informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz z formularzem reklamacyjnym na adres firmy. Koszty wysyłki pokrywa kupujący.Rękojmi nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji wynikającej z niezgodności towaru z umową. Procedurę należy rozpocząć od nawiązania kontaktu z obsługą serwisu i podaniem przyczyny reklamacji. Kolejnym etapem jest wysłanie na adres firmy, towaru w niezmienionym stanie wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. z wyłączeniem art. 556-756 KC dot. Sprzedaży niekonsumenckiej.4. Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie.Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a ich reklamacje nie są uznawane.Niezależnie od powodu odesłania towaru, kupujący jest obowiązany do demontażu (produkty wielkogabarytowe) i zapakowania towaru w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

VII. Ochrona danych osobowych
Dokonując zamówień w sklepie internetowym, Klient dobrowolnie wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji
zamówienia. Firma P.W. Merpol daje gwarancję przestrzegania zasad
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz
gwarancję nieudostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym. 
Formularze w sklepie internetowym, które wymagają podania danych
adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu
do momentu zakończenia realizacji zamówienia.
Następnie dane te są nieodwracalnie kasowane.